Välkommen till Samiskt Mathantverk

Utbildningen Samiskt mathantverk är en praktiskt inriktad 1 årig eftergymnasial spetsutbildning på 40 veckor varav 16 veckor på distans.

Utbildningen bygger på Restaurang och livsmedelsprogrammet på gymnasiet. Utbildningen är på 200 poäng och innehåller: Ekonomi och markandsföring (30p), LIA i 2 omgångar (30p totalt), Livsmedelsförädling (30p), Livsmedelslagstiftning (10p), Praktisk matlagning utifrån det samiska köket (40p), Produktutveckling (20p) Samisk kultur och historia (5p), Samisk matkultur (30p), Specialarbete (5p).

Efter avslutad utbildning är det möjligt att arbeta som anställd på restaurang eller som egen företagare ex inom turism.

De kunskaper utbildningen leder till är ex: slakt, råvarukunskap, förädling, livsmedelssäkerhet, praktisk matlagning, samisk matkultur och historia, marknadsföring och bugdetering.

Utbildningen har 10 platser. Sista ansökningsdag för nästa kurs som startar i augusti 2018 är den 15 april